lt
Adresas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Eišiškių pl. 127, Vilnius
+37067164622
info@xaudio.lt

Grąžinimas ir garantija

 1. Visoms prekėms, kurioms gamintojas suteikia grantiją, yra taikomi gamintojo numatyti garantiniai terminai. Garantinis terminas nurodomas prie prekės aprašymo. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo PVM sąskaitos – faktūros , ar kito pirkimo dokumento, išrašymo datos.
 2. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai. Dėl prietaiso garantinio aptarnavimo reikia kreiptis į XAUDIO.LT parduotuvę esančią Eišiškių pl. 127, Vilniuje. Tel. +37067064622. Prekes garantiniam aptarnavimui Pirkėjas pristato savo lėšomis.
 3. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją.
 4. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą ir prekės garantinį taloną. Pastaba: prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita-faktūra) atitinka prekės garantinio talono funkciją.
 5. Garantija netaikoma elektros prietaisų defektams: 

  jei prekė buvo naudojima ne pagal paskirtį;

  jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;

  jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu fiksuotas jos pardavimo metu;

  jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų

  defektui atsiradus dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų;

  defektui atsiradus dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo;

  gedimams, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.;

  jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;

  gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos.

  jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai;
  taip pat dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo

  trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo

  jei prietaisą remontavo tam neįgaliotas asmuo.

  jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta.

 6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo sąskaita.
 7. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. (Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 85.00)
 8. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
 9. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  –  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  –  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  –  prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  –  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  –  grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 11. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
 12. Pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti pinigus tik tuo atveju, kai prekės negalima nei sutaisyti, nei pakeisti į analogišką.
 13. Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).
 14. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas Pirkėjas neatsiima prekės, po 3 mėnesių nuo remonto užbaigimo Pardavėjas turi teisę prekių nebesaugoti ir utilizuoti.
 15. Atsiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę prieš jų priėmimą. Pretenzijos dėl kokybės (subraižymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę prekę transportuojant, surenkant, nešant ar dėl kitų Pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) po prekės atsiėmimo iš Pardavėjo nepriimamos.

 

 

Xaudio